WENTYLACJA – WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ

ILE POWIETRZA NAWIEWAĆ DO POMIESZCZEŃ ?  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.  POLSKA NORMA PN-83/B–03430 TYTUŁ: WENTYLACJA […]

Dowiedz się więcej