Renson

Dlaczego niezbędna jest naturalna i komfortowa wentylacja?

  • Dla zdrowego życia
  • 20 m³/h – tyle powietrza potrzebuje każdy z nas, aby czuć się dobrze w zamkniętym pomieszczeniu. W źle przewietrzanych pomieszczeniach dochodzi do koncentracji pary, dymu i dwutlenku węgla. Dzięki przemyślanej naturalnej wentylacji możemy komfortowo żyć w zdrowym środowisku.

  • Dla zdrowego domu
  • Do wybudowania nowego domu zużywa się od 3000 do 5000 litrów wody. Czteroosobowa rodzina w ciągu dnia „produkuje” ok. 10 litrów wody, która jest wydzielana do powietrza. Źle wietrzony dom zatrzymuje całą tą wilgoć. Naturalna wentylacja zapobiega pojawianiu się pleśni i kondensacji pary wodnej, przedłużając okres użytkowania budynku.

  • Dla oszczędności
  • Pomieszczenie można wentylować, otwierając okna i drzwi. Prowadzi to jednak do niekontrolowanych strat ciepła. Dlatego naturalna wentylacja powinna być kontrolowana, z zachowaniem indywidualnych potrzeb charakterystycznych dla danego pomieszczenia i budynku.